Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  • Εδώ αναρτώνται οι γενικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες προς τους εγγεγραμμένους φοιτητές, οι οποίοι τις λαμβάνουν και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

  • Σε αυτό το forum, μπορεί οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος φοιτητής να αναρτά ερωτήσεις σχετικές με το μάθημα και να λαμβάνει απαντήσεις από τους διδάσκοντες. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους φοιτητές. 

   Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν με την εγγραφή τους αν θέλουν να ενημερώνονται για τις αναρτώμενες ερωταπαντήσεις.


 • Διδάσκοντες - Βοηθοί Διδασκαλίας

  • Αριστείδης Παγουρτζής, Καθηγητής ()
  • Δημήτρης Φωτάκης, Καθηγητής ()
  • Δώρα Σούλιου, Ε.ΔΙ.Π ()
  • Παναγιώτης Γροντάς, Μεταδιδάκτορας ()


  Επικοινωνία και Πληροφορίες

  • Μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:


  Βοηθοί Διδασκαλίας

  • Σωτήρης Κανελλόπουλος, Υ.Δ. ()
  • Δημήτρης Κελέσης, Υ.Δ. ()
  • Σταύρος Πετσαλάκης, Υ.Δ. ()
  • Μαριάννα Σπυράκου, Υ.Δ. ()
  • Θάνος Τόλιας, Υ.Δ. ()
  • Αποστόλης Τσορβαντζής, Υ.Δ. ()


  Βοηθοί Γραπτών Ασκήσεων

  • Βασίλης Βαρσαμής
  • Γιώργος Γκρίνιας
  • Βάλια Ευθυμίου
  • Αλέξανδρος Κουριδάκης


  Βοηθοί Προγραμματιστικών Ασκήσεων

  • Θα ανακοινωθούν.


  Ώρες Γραφείου Διδασκόντων

  • Αριστείδης Παγουρτζής: Παρασκευή 13:00-14:00, στο γραφείο 1.1.6, (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.
  • Δημήτρης Φωτάκης: Πέμπτη 16:00 - 17:00, στο γραφείο 1.1.10, (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.
  • Δώρα Σούλιου: Παρασκευή 13:00 - 14:00, στο γραφείο 1.1.30, (Παλιό) Κτίριο Ηλεκτρολόγων.
  • Παναγιώτης Γροντάς: θα ανακοινωθούν.

 • Πρόγραμμα Διαλέξεων


  Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 15:00 - 17:00 και κάθε Πέμπτη 17:00 - 19:00, στο Αμφ. 1, στο νέο κτήριο της ΣΗΜΜΥ. 

  Επιπλέον διαλέξεις και διαλέξεις αναπλήρωσης γίνονται Τρίτη 15:30 - 17:30, στο Αμφ. 4, στο νέο κτήριο της ΣΗΜΜΥ, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί (και θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου). 

  Κάθε Πέμπτη, 19:00 - 20:00, στην αίθουσα 1.1.31, στο παλαιό κτήριο της ΣΗΜΜΥ, γίνονται πρόσθετες διαλέξεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σχετικά με το περιεχόμενο και το πρόγραμμα των διαλέξεων, δείτε τη σελίδα του μεταπτυχιακού μαθήματος


 • Υλικό


  Σημειώσεις - Συμπληρωματικό Υλικό


  Προτεινόμενες Ασκήσεις (με τις λύσεις τους) και Παραδείγματα

  • 1η σειρά: Ασυμπτωτικός συμβολισμός, αναδρομικές σχέσεις, ταξινόμηση.
  • 2η σειρά: Άπληστοι αλγόριθμοι, δυναμικός προγραμματισμός.
  • 3η σειρά: Αλγόριθμοι γραφημάτων, Ελάχιστο Συνδετικό Δέντρο.

  Βιβλιογραφία

  • Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest and Cliff Stein: Introduction to Algorithms, 3rd edition, MIT Press, 2009.
  • J. Kleinberg, E. Tardos: Algorithm Design, Addison-Wesley, 2005.
  • S. Dasgupta, C. H. Papadimitriou, and U. V. Vazirani: Algorithms, MacGraw-Hill, 2006 (Μπορείτε να βρείτε draft έκδοση του βιβλίου αυτού εδώ).
  • J. Edmonds. How to Think About Algorithms. Cambridge University Press, 2008.
  • J. Erickson. Algorithms, 1st edition, 2019. 
  • G. Brassard, P. Bratley: Algorithmics: Theory and Practice, Prentice-Hall, 1988. 
  • Sara Baase, Allen Van Gelder, Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis, 3rd edition, Addison Wesley Longman, 2000.
  • Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley Series in Computer Science and Information Processing, 1974.
  • Dexter C. Kozen, The Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.
  • A. Levitin: Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
  • G. J. E. Rawlings: Αλγόριθμοι: Ανάλυση και Σύγκριση, Εκδόσεις Κριτική, 2004.

  Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις - Ιστοσελίδες Παλαιότερων Ετών

 • Διαλέξεις • Συμπληρωματικές Διαλέξεις

  Ενδεικτικό πρόγραμμα συμπληρωματικών διαλέξεων

  • Διάλεξη 24/10/2023. Εισαγωγή στις δομές δεδομένων. Σωρός - Ουρές Προτεραιότητας - Heap Sort. Δομές union - find. Slides
  • Διάλεξη 31/10/2023. Λεξικό. Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης. Hash Tables. Slides
  • Διάλεξη 07/11/2023. Εισαγωγή Γραφήματα. BFS, DFS και βασικές εφαρμογές. Slides (μέχρι δ. 38)
  • Διάλεξη 14/11/2023: Ελάχιστo Συνδετικό Δέντρο, Αλγόριθμοι Prim, Kruskal, Borůvka. Ολοκλήρωση εφαρμογών DFS. Slides.

 • Γραπτές Ασκήσεις - Προγραμματιστικές Ασκήσεις


  • Θα ανακοινωθούν τρεις (3) σειρές γραπτών ασκήσεων και τρεις (3) σειρές προγραμματιστικών ασκήσεων. 
  • Οι γραπτές ασκήσεις υποβάλλονται στη σελίδα του μαθήματος, στο helios. Δεν γίνεται δεκτή η παράδοση ασκήσεων με e-mail.
  • Οι προγραμματιστικές ασκήσεις υποβάλλονται (source code) στον grader, και αξιολογούνται ηλεκτρονικά. Για την υποβολή, θα χρησιμοποιήσετε το login name με το οποίο έχετε κάνει enroll στο μάθημα. Τα προγράμματά σας πρέπει να είναι σε C/C++, να διαβάζουν την είσοδο από το standard input και να τυπώνουν την έξοδο στο standard output. Μια υποβολή θεωρείται επιτυχής (και συνεχίζει στο στάδιο της αξιολόγησης) αν "περάσει" επιτυχώς τα επιλεγμένα test cases για το αντίστοιχο ερώτημα. Η αξιολόγηση γίνεται με αντίστοιχα (κοινά για όλους, αλλά διαφορετικά από αυτά που ελέγχονται κατά την υποβολή) test cases, μετά την λήξη της προθεσμίας. Με κάθε άσκηση, θα δίνεται και ένας αριθμός test cases (με τις απαντήσεις τους), τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για προκαταρκτικό έλεγχο των λύσεων σας.
  • Συνεργασία επιτρέπεται και μάλιστα ενθαρρύνεται (εάν γίνεται σωστά, π.χ. αφού αφιερώσετε ικανό χρόνο ατομικής προσπάθειας), αλλά τελικά κάθε φοιτητής πρέπει να διατυπώσει μόνος του τη λύση. Πανομοιότυπες διατυπώσεις θα εκλαμβάνονται ως αντιγραφή και δεν θα προσμετράται ο βαθμός τους, ενώ πιθανόν να υπάρξουν συνέπειες για όλες τις σειρές ασκήσεων.

  Εκφωνήσεις Γραπτών Ασκήσεων

  Εκφωνήσεις Προγραμματιστικών Ασκήσεων