ΑΣΚΗΣΗ Νο 2Β - Λογισμικό Rocsupport

Opened: Wednesday, 15 March 2023, 4:00 PM
Due: Thursday, 23 March 2023, 11:59 PM

Εφαρμογή του λογισμικού Rocsupport - Rocscience για την ετκίμηση των μέτρων προσωρινής υποστήριξης σε υπόγεια εκσκαφή.

.