Επικοινωνία με τον Διδάσκοντα

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ,   Εμαιλ: kavvadas@central.ntua.gr   ,     Web:  http://users.ntua.gr/kavvadas/

Επικουρικό έργο:  Δρ. Δημ. Γεωργίου,   Εμαιλ: dg-georgiou@hotmail.com
.Last modified: Wednesday, 5 April 2023, 8:57 PM