3η Σειρά Προγραμματιστικών Ασκήσεων - bonus

3η Σειρά Προγραμματιστικών Ασκήσεων - bonus

by Δημήτριος Φωτάκης -
Number of replies: 0

Λόγω της αναβολής της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, η 3η σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων αποκτά χαρακτήρα bonus. 

Ειδικότερα, οι 1.5 (από τις 11 συνολικά) μονάδες που αντιστοιχούν στις προγραμματιστικές ασκήσεις θα δωθούν με βάση τις 2 πρώτες σειρές

Για όσους φοιτητές την υποβάλουν, η 3η σειρά θα βαθμολογηθεί ως bonus με μέγιστο τις 0.5 μονάδες (αυτό ισχύει μόνο για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά).   

Η προθεσμία για την παράδοση της 3ης σειράς θα λήξει την Πέμπτη 29/2/2024, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επικάλυψη με υποχρεώσεις για το εαρινό εξάμηνο.