Ολοκλήρωση διδακτέας ύλης

Ολοκλήρωση διδακτέας ύλης

by Αριστείδης Παγουρτζής -
Number of replies: 0

Σχετικά με την ολοκλήρωση της ύλης, προτείνουμε στους φοιτητές την μελέτη του πρόσθετου υλικού που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος και των αντίστοιχων βιντεοδιαλέξεων (από τη σελίδα του μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, https://courses.corelab.ntua.gr/course/view.php?id=60 , με κωδικό AlgoFun2021!  ), καθώς και των 2 πρώτων βιντεοδιαλέξεων για Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους από το μάθημα "Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων" 2020-21, https://courses.corelab.ntua.gr/advalg , με κωδικό Adv-Algo!2021+ . Θα προγραμματιστεί συζήτηση προς κατανόηση και επίλυση αποριών σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με επόμενη ανακοίνωση. 

Επιπλέον, η προθεσμία παράδοσης της 3ης σειράς ασκήσεων θα μετατεθεί (θα βγει νέα ανακοίνωση σχετικά).

Οι διδάσκοντες