Εκφώνηση 2ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων

Re: Εκφώνηση 2ης Σειράς Γραπτών Ασκήσεων

by Δημήτριος Φωτάκης -
Number of replies: 0
Έγινε μια μικρή αλλαγή στην εκφώνηση της 2ης σειράς γραπτών ασκήσεων, στο ερ. 5.γ, ώστε η εκφώνηση να παραπέμπει σε διμερές γράφημα (σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και στη διάλεξη της Δευτέρας). Επισυνάπτεται εδώ το ενημερωμένο pdf για ευκολία. 

Επίσης ενημερώθηκαν η προθεσμίες για την υποβολή των απαντήσεων στην 2η σειρά γραπτών ασκήσεων (μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2023) και στην 2η σειρά προγραμματιστικών ασκήσεων (μέχρι 9 Ιανουαρίου 2023). 

Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα με υγεία και χαρά για όλους!