Ο Ρητορικός Όμιλος ΕΜΠ δημιουργήθηκε για να ανοίξει μια ακόμη πόρτα στον μαγευτικό κόσμο του debate! Το debate είναι ένα ρητορικό αγώνισμα στο οποίο οι δύο μεριές πρέπει, αποκλειστικά με τα επιχειρήματά τους, να πείσουν για την ορθότητα της θέσης τους πάνω σε ένα δεδομένο θέμα. Ο πιο διαδεδομένος τύπος debate στην πανεπιστημιακή κοινότητα είναι αυτός τους Βρετανικού κοινοβουλίου. Το θέμα κάθε γύρου ανακοινώνεται 15 λεπτά πριν την έναρξη και οι ομάδες πρέπει μέσα σε αυτόν τον χρόνο να προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους. Σε κάθε γύρο συμμετέχουν 4 διμελείς ομάδες οι οποίες με κλήρωση λαμβάνουν μία από τις 2 θέσεις υπεράσπισης ή τις 2 θέσεις αντιπολίτευσης. Οι ομιλητές παρουσιάζουν τα επιχειρήματα και τις αντικρούσεις τους σε 7λεπτες ομιλίες. Το debate είναι ιδανικό για οποιονδήποτε θέλει να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του, να μάθει για κοινωνικά/πολιτικά/οικονομικά και άλλα ζητήματα και να αποκτήσει εμπειρία στον δημόσιο λόγο. Δεν απαιτείται καμία εμπειρία για τη συμμετοχή, μόνο όρεξη και καλή διάθεση! 

Instagram: Ntuadebating

Facebook: Ρητορικός Όμιλος ΕΜΠ - Ntua Debate Club

Mail: ntuadebating@gmail.com

Προπονήσεις: Δευτέρα 7:00-9:00, αίθουσα 8 Νέα Κτήρια ΗΜΜΥ (Πρώτη προπόνηση 09/10)

Type : Course
Language : el