Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα (στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ) που στοχεύουν στην ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε νεφοϋπολογιστικές υποδομές (cloud)

Type: Course
Free Access: Όχι
Audience: students only
PartsOrUnits:

UNIT 1: Unit 1 Title
  • Presentation link  
  • Book link
  • Exercise link

Language: el
StudyLoad: x theory; y practice; z homestudy