Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα (στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ) που στοχεύουν στην ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε νεφοϋπολογιστικές υποδομές (cloud)