Εισαγωγή στο σχεδιασμό δομικών στοιχείων αποτελούμενων από δύο διαφορετικά δομικά υλικά, χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Ανάλυση και διαστασιολόγηση σύμμικτων δομικών στοιχείων (δοκοί, πλάκες, υποστυλώματα). Έλεγχοι στις οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας με βάση τους Ευρωκώδικες και ειδικότερα τον Ευρωκώδικα 4. Μόρφωση κτιρίων με σύμμικτα δομικά στοιχεία.

Τομέας: Δομοστατικής
Εξάμηνο: Fall
Type: Course
Free Access: No
Audience: students only
Language: gr