Η γνώση της δυναμικής των κατασκευών είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη για τους Ελληνες Μηχανικούς οι οποίοι πρέπει να μελετήσουν τις κατασκευές τους σε δυναμική καταπόνηση συνέπεια σεισμικής κινήσεως του εδάφους.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της δυναμικής απόκρισης των κατασκευών.

Στο μάθημα παρουσιάζονται κατα τρόπο απλό οι γνώσεις για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των πολυβάθμιων συστημάτων, δηλαδή των κατασκευών που περιγράφονται με δυναμικά προσομοιώματα βαθμών ελευθερίας περισσοτέρων του ενός καθώς και οι σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι αναλύσεως τους.

Το μάθημα διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο της σχολής Πολιτικών Μηχανικών για την κατεύθυνση Δομοστατικού μηχανικού.

Type: Course
Free Access: No
Audience: students only
PartsOrUnits:

UNIT 1: Unit 1 Title
  • Presentation link  
  • Book link
  • Exercise link

Language: el
StudyLoad: x theory; y practice; z homestudy