Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων με έμφαση στο μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και τη γλώσσα SQL, καθώς και η γνωριμία με χωρικούς τύπους δεδομένων και συστήματα διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδομένων.

Από το ακ.έτος 2021-2022 ο δικτυακός τόπος του μαθήματος λειτουργεί στο νέο σύστημα HELIOS του ΕΜΠ. Η σελίδα στο mycourses δεν ενημερώνεται και δεν επιτρέπει την εγγραφή σπουδαστών. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις εξελίξεις και το υλικό του μαθήματος, πρέπει να εγγραφείτε (enrol) στο μάθημα στην υπηρεσία HELIOS με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η "εγγραφή" σε μαθήματα στο HELIOS εξυπηρετεί μόνο την παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία και δεν αντικαθιστά την υποχρέωσή σας να εγγράφεστε κάθε εξάμηνο στα μαθήματα στη γραμματεία, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες και περιορισμούς σχετικά με τις εγγραφές. Η συμμετοχή σε εξετάσεις χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι στο μάθημα στη γραμματεία, θεωρείται ως μη γενόμενη και τα γραπτά δεν διορθώνονται.

Τομέας: Τοπογραφίας
Κατεύθυνση: Ολες
Είδος: YX